logo caeidХААИС-ийн харьяа хүрээлэн

ХААИС-ийн харьяа Эрдэм шинжилгээний 4 хүрээлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр хүрээлэнгүүдийн харьяа нийт 36 лаборатори байгаагаас Мал эмнэлгийн хүрээлэнд 11 лаборатори, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд 7 лаборатори, Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнд 6 лаборатори, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд 12 лаборатори тус тус харьяалагдаж байна. Эдгээрээс 5 лаборатори нь Олон улсын болон үндэсний итгэмжлэгдсэн лаборатори байна. 

1. Мал эмнэлгийн хүрээлэн

 • Халдварт өвчин дархлаа судлалын лаборатори
 • Вирус судлалын лаборатори
 • Молекул генетикийн лаборатори
 • Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн лаборатори
 • Гельминт судлалын лаборатори
 • Хачиг, шавж, эгэл биетэн судлалын лаборатори
 • Эмгэг судлалын лаборатори
 • Бодис солилцоо, биохимийн лаборатори
 • Эм, хор судлалын лабортори
 • Төлийн физиологи, эмгэг судлалын лаборатори
 • Үржлийн эмгэг, даавар судлалын лаборатори

2. Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Секторууд: 

 • Мал аж ахуйн, 
 • Бэлчээр тэжээлийн салбар 

Салбар хүрээлэн, станцууд:

 • Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн хүрээлэн
 • Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Өндөр уулын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Батсүмбэр дэх зөгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээний станц
 • Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум дахь туршилтын төв

Лабораториуд: 

 • Малын генетик нөхөн үржихүйн лаборатори 
 • Гистологийн лаборатори 
 • Ноолуур судлалын лаб 
 • Тэжээл үнэлгээний лаб 
 • Тэжээлийн ургамлын Генофонд, таримал тэжээл судлалын лаб 
 • Тэжээлийн ургамлын эдийн өсгөврийн лаб
 • Бэлчээрийн мониторинг зураглалын лаб 

3.Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн

Секторууд: 

 • Үр тарианы селекци сектор
 • Үрийн аж ахуй сектор 
 • Тариалангийн технологи судлал сектор 
 • Хүнсний ногоо судлал сектор 
 • Төмс судлал сектор 
 • Жимс жимсгэнэ чимэглэлийн ургамал судлал сектор 
 • Хөдөө аж ахуйн таримлын генетик нөөцийн сектор 

Лабораториуд:

 • Ургамлын биотехнологи
 • Хөрс-агрохими
 • Хөрсний микробиологи
 • Ургамлын Биохими, технологи
 • Хөрсний физик, экологи судлал
 • Молекул биологийн

4. Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

 • Шавьж судлалын лаборатори
 • Хог ургамал судлалын лаборатори
 • Мэрэгч судлалын лаборатори
 • Хүнсний аюулгүй байдал пестицидийн лаборатори
 • Микробиологийн лаборатори
 • Биотехнологийн лаборатори
 • Ой хамгааллын лаборатори
 • Хөрс агрохимийн лаборатори
 • Ургамлын биохими-технологийн лаборатори
 • Хөрсний микробиологийн лаборатори
 • Ургамлын биотехнологийн лаборатори
 • Ургамлын өвчин судлалын лаборатори

Лабораторийнгол тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл