logo caeidХөдөө аж ахуйн салбар

Хууль, тогтоол

 №НэрБаталсан онХолбоос 
1Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль 2011 Энд дарна уу
2Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль 2017 Энд дарна уу
3Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 2019 Энд дарна уу
4Малын генетик нөөцийн тухай хууль 2017 Энд дарна уу
5Тариалангийн тухай хууль 2016 Энд дарна уу
6Ургамал хамгааллын тухай хууль 2007 Энд дарна уу
7Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль 1999 Энд дарна уу
8Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль 1999 Энд дарна уу
9Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль2002Энд дарна уу
10Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай 2016 Энд дарна уу
11Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 2015 Энд дарна уу
12Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
2015 Энд дарна уу
13Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай
2014 Энд дарна уу
14Малын гоц халдварт шүлхий өвчний нөхцөл байдалтай холбогдуулан авах зарим  арга хэмжээний тухай 2018 Энд дарна уу
15Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай 2002 Энд дарна уу
16Мал, махны экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017 Энд дарна уу
17“Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян”-ыг зарлах тухай 2019 Энд дарна уу

 

ЗГ-ын тогтоол,  шийдвэр

 №НэрБаталсан онХолбоос 
1 Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам2013 Энд дарна уу
2 Малчдаас монгол ямааны ноолуур худалдан авсан үндэсний  үйлдвэрлэгчдэд эргэлтийн  хөрөнгийн зээлийн хүүгийн татаас олгох журам2008 Энд дарна уу
3 Мал, махны экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017 Энд дарна уу
4 “Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян”-ыг зарлах тухай 2019 Энд дарна уу
5 “Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2018 Энд дарна уу
6 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хөтөлбөр2016 Энд дарна уу
7 “Мах” хөтөлбөр2015 Энд дарна уу
8 “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) 2018 Энд дарна у
9 “Ноолуур” хөтөлбөр батлах тухай 2018 Энд дарна уу
10 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих
үндэсний хөтөлбөр
2019 Энд дарна уу
11 Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр 2017 Энд дарна уу
12 “Жимс, жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөр 2017 Энд дарна уу
13 "Эрчимжсэн МАА-н хөгжлийг дэмжих" хөтөлбөр 2003 Энд дарна уу
14 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хөтөлбөр 2016 Энд дарна уу
15 "Малын эрүүл мэнд'' үндэсний хөтөлбөр 2018 Энд дарна уу

 

Бусад журам

Нэр Баталсан Батлагдсан онҮзэх
3 Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх, тэдгээрийг хэрэглэх, бүртгэлээс хасах,  устгах журам Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал2016 Энд дарна уу
4 Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон журам Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал 2015 Энд дарна уу