МОНГОЛЫН ТАРИАЛАНЧДЫН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНЫ V ЧУУЛГАН ГАЗАР ТАРИАЛАН - ХАМТЫН ШИЙДЭЛ НЭРИЙН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

О. Отгондэлгэр
2022-03-10 09:08

Ил захидал

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЕРӨНХИЙ САЙД, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА ТАНАА

        Монголын тариаланчдын үндэсний холбоо /МТҮХ/-ны V чуулган 2022 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус чуулганд 21 аймаг, нийслэлээс тариаланчид, ногоочдын нийт 600 гаруй төлөөлөгч, урилгаар холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, агентлаг, боловсруулах үйлдвэр, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болон төрийн бус байгууллагын 80 орчим зочин уригдан оролцлоо. 
Чуулганаар МТҮХ-ны “Газар тариалан-Хамтын шийдэл” тайлан, газар тариалангийн салбарт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, түүнчлэн холбооны бүтэц, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн болно. Манай тариаланчид “Ковид-19” цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж хүн амыг хүнсээр хангах үүргээ биелүүлж байгаагийн зэрэгцээ өнгөрсөн 2021 онд сүүлийн 30 жилд хураагаагүй их ургацыг хураан авсан билээ. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадвартай, бүтээмж өндөр, тогтвортой салбар болгоход, мөн хүн ардын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгын анхаарлын төвд байлгахаар МТҮХ-ны V чуулганд оролцогчдоос эрхэм Төрийн гурван өндөрлөг танаа энэхүү ил захидлыг илгээж байгааг хүлээн авна уу. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ У.ХҮРЭЛСҮХ ТАНАА

1. Уур амьсгалын өөрчлөлт, цаг агаарын дулаарал эрчимтэй хувьсан өөрчлөгдөж газар тариалангийн үйлдвэрлэл жил ирэх бүр эрсдэлд учрах болсныг илтгэн юуны өмнө “Тариалангийн даатгалын тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулах УИХ-аар батлуулахад тал бүрийн дэмжлэг үзүүлэх, байгаль цаг агаарын гэнэтийн эрсдэлээс учирч болох эдийн засгийн хохирлыг бууруулах зорилгоор тариалангийн даатгал, давхар даатгалын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх

2. Салбарын мэргэжлийн нэгдсэн холбоонд төрийн зарчим чиг үүргийг шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг улам ойртуулах талаар хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах

3. Төмс, хүнсний ногоо, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр ард иргэдээ бүрэн хангах, тэдний үйлдвэрлэлийг импортын барааны нөлөөллөөс хамгаалах, гааль, татварын бодлогын оновчтой зохицуулалт хийх, тэдний тариалсан 1 га талбайд юм уу эсвэл борлуулсан бүтээгдэхүүнийг нь цахим төлбөрийн баримтын системд холбож тодорхой мөнгөн урамшуулал олгож үйлдвэрлэлийг өсгөх, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх бодлогын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

4. Хөрсний үржил шимийг сайжруулах, таримлын үр сортын болон бордоо, ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл бүрээр үндэсний хэрэгцээг дотоодоосоо бүрэн хангадаг болох, энэ зорилгоор тариалангийн эдэлбэр газрыг том голуудын сав газрыг түшиглэн урьдчилан судлагдсан газруудаас өргөтгөж атар газар эзэмших боломжийг хуулиар нээж өгөх, энэ арга хэмжээг нийслэлийн хүн амаас хөдөө рүү шилжин нүүх сонирхолтой уялдуулан хөдөлгөөн өрнүүлж шийдвэрлэх

5. Дээр дурдсан саналууд болон төрөөс баталсан ойрын, дунд, урт хугацааны бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй газар тариалангийн агентлаг байгуулах эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэл гаргаж өгнө үү

6. Тариалангийн бүсээр зарлагдсан сумдын нутагт буй бэлчээрийн малд ногдуулах хөлийн татварын хэмжээг бусад бүсээс өндөр байлгах суурь татварыг улсаас тогтоон холбогдох хуулинд өөрчлөлт оруулах

7. Таны санаачилсан “Тэрбум мод” хөдөлгөөнийг тариаланчид талархан хүлээн авсан. Уг хөдөлгөөнд тариаланчдыг хамруулж, модны тарьц суулгац олноор бойжуулж өгөх, уг арга хэмжээнд төрийн өмчийн уул уурхайн компаниудаас гаргах санхүүжилтын эх үүсвэрээс тариалангийн талбайг хашаажуулахад дэм авч үржүүлсэн модны суулгацыг бартерын борлуулалтаар нийлүүлэх, худалдах, мөн өөрсдөө тариалангийн талбайгаа салхины элэгдлээс хамгаалах ойн зурвастай болоход татан оруулах 

8. Үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах бодлого тогтворгүйгээс стратегийн хүнсний буудай импортоор оруулж үндэсний үйлдвэрлэлийг татаж унагадаг алдааг дахин гаргуулахгүй байх чиглэлээр Засгийн газарт чиглэл өгөх, хүн ардын хүнсний болоод малын тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх бодлогод шинэчлэл хийх, мөн газар тариалангийн бүтээгдэхүүний хангамжаас илүүдэл бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжуудыг тал бүрээр дэмжиж боомтын гарц суваг нээх, хилийн хорио цээрийн тогтолцоог сайжруулах

9. Монгол Улсын Засгийн Газраас тариалангийн бүс нутаг тогтоох, Атрын IV аян, хүнсний ногоо, жим жимсгэнийн хөтөлбөр, гаалийн болон НӨАТ-ыг тэглэх, 3 хувийн хүүтэй зээл олгох зэрэг нааштай шийдвэрүүдийг гарган хэрэгжүүлснээр газар тариалангийн үйлдвэрлэлд томоохон дэмжлэг болж эерэг үр дүнгүүд гарч эхлээд байна. Харин зарим арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа цаг хугацаа алдах, гүйцэтгэлийн хяналт хангалтгүй, завсрын дамжлага, хөөцөлдлөгөө их, хүртээмж бага байгаа учир орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудын санаачилгыг өрнүүлэхэд анхаарах МТҮХ-ны ээлжит V чуулганы төлөөлөгчдөөс гаргасан дээрх ажил хэрэгч саналуудыг тоймлосон ил захидлыг эрхэм Монголын Улсын ерөнхийлөгч танд үүгээр хүргүүлж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ ТАНАА

1. Монгол Улсын ерөнхий сайдын даргалдаг “Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл”-өөс гаргасан квотын хүрээнд 2021 онд их хэмжээний хүнсний улаан буудай ОХУ-аас импортоор оруулснаас улбаалан өнгөрсөн жилийн ургацаас одоогоор 60.000 тонн орчим улаан буудай чанарын шаардлага хангаагүй нэрийдлээр зах зээлд нийлүүлэгдээгүй үлдсэн, 30.000-40.000 тонн ногоон тэжээл, 40 гаруй мянган тонн рапс, овьёос, арвай зэрэг өндөр зардлаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн борлогдоогүй хэвээр байна. Мэдээж Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийг тариаланчид бид ойлгож байгаа. Иймд хөдөө аж ахуйн дэмжих санд тушаасан буудайн үнийн талаар болон газар тариалангийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох цогц бодлоготой болж, ялангуяа төвөөс алс бүс нутагт тохирсон хадгалалт, борлуулалтын ложистик бүтэцтэй болох

2. Монгол Улсын Засгийн Газраас тариалангийн бүс нутаг тогтоох, Атрын IV аян, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн хөтөлбөр, гаалийн болон НӨАТ-ыг тэглэх, 3 хувийн хүүтэй зээл олгох зэрэг шийдвэр гарган хэрэгжүүлснээр газар тариалангийн үйлдвэрлэлд томоохон дэмжлэг болсон билээ. Цаашид газар тариалангийн салбарын талаар “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тодорхой тусгах, 3 хувийн хүүтэй зээлийн хугацааг тариалангийн үйлдвэрлэлийн онцлогт тулгуурлан 3-аас дээш жилийн хугацаатай болгох
3. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа эргэлтийн талбайн 70 орчим хувь нь ямар нэг хэлбэрээр үржил шимийн доройтолд орсон, уур амьсгалын хурдацтай өөрчлөлт, байгаль цаг уурын дулаарал, тариалангийн гол бүс нутаг дах бэлчээрийн малын тоо үлэмж олширсон, тариалангийн технологи алдагдах, хөрсний үржил шимд тавих төрийн хяналтгүй, үр, сортын бодлого болон бордоо, ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээ алдагдаж байгаа тул төрийн зүгээс бодлогын хэрэгжилтийг хангах нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд бага хүүтэй, урт хугацаатай зээлийн тогтолцоог бий болгож чадаагүйгээс сүүлийн 10 жилд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид арилжааны банкны хүү өндөр, хугацаа богино зээлээс зээийн хооронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь тэдэнд эргэлтийн хөрөнгөийн хуримтлал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжгүй байна. Иймд буудайн үнийг үе шаттай чөлөөлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, ногоочдын тарьж ургуулсан бүтээгдэхүүнийг орон нутагт нь хадгалах төвлөрсөн хот, суурин газрын хүн амыг жилийн турш хүнсний ногоогоор тасралтгүй хангах агуулах, ложистикийн оновчтой сүлжээг байгуулахад улсын төсөв, олон улс, гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн хөрөнгийг чиглүүлэх, менежментийн хувьсал хийх, тэдгээрт хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн оролцог нэмэгдүүлэх
5. Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн нэрийг өөрчилснөөр үйл ажиллагаа нь сайжрахгүй тул нээлттэй хувьцаат компани болгон яаралтай өөрчлөн зохион байгуулж нийт хувьцааны 50-иас дээш хувийг хаалттай хэлбэрээр тариаланчид хувь эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх
6. Хүнсний ногооны хангамжийг эрс нэмэгдүүлж хүн амын хэрэгцээг ойрын 3 жилд дотоодоосоо бүрэн хангах боломжтой болгохын тулд тэдний төмс, хүнсний ногоо тариалсан га тутамд эсхүл ногоочдын анхдагчаар борлуулсан бүтээгдэхүүнийг  цахим төлбөрийн баримтын системд оруулж түүнд үндэслэн тэдэнд татаас, мөнгөн урамшууллын дэмжлэг олгож үйлдвэрлэлийг нь бодлоготой дэмжиж хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, иргэдийн хөдөө орон нутагт ажиллах сонирхлыг нэмэгдүүлэх, хот руу чиглэсэн нүүдлийг сааруулах бодлоготой уялдуулах
7. Монгол Улсын  ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд тариаланчдыг уриалан хамруулж, тариалангийн талбайг бүрэн хашаажуулах, салхины элэгдлээс хамгаалах ойн зурвас байгуулах, тэдний чадавхид суурилан модны тарьц, суулгац үржүүлэх захиалга өгөх, ургуулсныг нь юуны өмнө төрийн өмчийн уул уурхайн компаниудын амласан ойжуулах хөдөлгөөнд зориулан боруулалтаар дэмжих, хашаажуулах ажилд гаргасан мөнгөн хөрөнгөд бартераар тарьц, суулгацаа нийлүүлэх зэргээр бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх
8. Газар тариалангийн салбарын ажиллагсад бид Засгийн Газраас боловсруулан УИХ-аар батлуулсан “Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг дэмжиж байгаа бөгөөд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд салбарын үйл ажиллагааны чиглэл, зорилтуудыг улам тодорхой болгож хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзлэл дүүрэн байна
Чуулганы төлөөлөгчдөөс гаргасан дээрх ажил хэрэгч санал, санаачилгуудыг хүлээн авч газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөгөөнд тусгаж тариаланчдын идэвх санаачилгыг дэмжин ажиллана гэдэт эрхэм ерөнхий сайд танд гүнээ итгэж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР ТАНАА

1. Газар тариаланг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон эрсдэл даах чадвартай, хариуцлагатай, өндөр бүтээмжтэй, тогтвортой импортыг орлосон экспортлогч салбар болгох талаар УИХ-ын гишүүд, Засгийн Газар, салбарын эрдэмтэд, тариаланчдын төлөөллийг багтаасан ажлын хэсэг гарган салбарын хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай санал боловсруулж шийдвэрлэх
2. “Тариалангийн даатгалын тухай хууль”-ийг нэн даруй санаачлан батлан хэрэгжүүлж байгаль, цаг агаарын гэнэтийн эрсдэлээс учирч болох эдийн засгийн хохирлыг бууруулах зорилгоор тариалангийн даатгал, давхар даатгалын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх
3. Салбарын мэргэжлийн үндэсний холбоогоор төрийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх боломжийн талаар хууль, эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг холбогдох хуульд тусгах
4. “Тариалангийн тухай хууль”-ийн олон заалт амьдрал дээр хэрэгжиж биеллээ олохгүй байгаад дүгнэлт хийж, хэрэгжилтийг хангуулахад онцгой анхаарал хандуулах
5. Төмс, хүнсний ногоо, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд татаас, мөнгөн урамшуулал олгох талаар “Тариалангийн тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах
6. Хөрсний үржил шим, үр сорт, ургамал хамгааллын зохистой хэрэглээг хэрэгжүүлэх агентлаг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
7. Засгийн Газрын тариалангийн бүс нутгийг тогтоох тухай 2018 онд гаргасан шийдвэр орон нутагт төдийлөн сайн хэрэгжихгүй, жилд хураан авах ургацын 30 хүртэл хувийг мал идэж гишгэлж сүйтгэдэг талаар судлаачид дүгнэлт гаргасан байдаг. Энэ асуудал жил жилийн намар тариаланчдын хувьд зарцуулсан асар их хөрөнгөө үргүй сүйтгүүлэх агротехнологийн горим алдагдуулах, хөрөнгө оруулалтыг үр ашиггүй болгодог бодит хүчин зүйл болоод удаж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага дээрх зөрчилтэй асуудлуудыг бие даан шийдвэрлэж чаддаггүй. Иймд эхний ээлжид тариалангийн бүс нутагт хамрагдсан 60 сум цаашлаад нэмж орохоор хүлээгдэж буй 20 гару сумын тариалангийн үйлдвэрлэлийг хамгаалах зорилгоор малын татварын хэмжээг бодлогоор зохицуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд анхаарал хандуулах 

       Чуулганы төлөөлөгчдөөс гаргасан дээрх ажил хэрэгч санал, санаачилгуудыг хүлээн авч төрөөс газар тариалангийн талаар авч хэрэгжүүлэх тухай УИХ-ын бодлого, зорилтуудыг шинэчлэн баталж Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах зэргээр эрх зүйн шинэчлэл хийж хүн ардынхаа хүнсний аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад тариаланчдын идэвх санаачилгыг өрнүүлэн дэмжиж ажиллана гэдэгт Монгол Улсын Их Хурлын дарга танд гүнээ итгэж байна.

Монголын тариаланчдын үндэсний холбооны V чуулганы төлөөлөгчид

newsImage
2022-12-06 06:46
“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ДЭГЛЭМ БҮХИЙ ХОРИО ЦЭЭРТ ЭРҮҮЛ БҮС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ” ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ БАТЛАГДЛАА
newsImage
2022-12-06 06:18
НЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ ОЮУТНУУД НЭГДЭЖ БАЙНА
newsImage
2022-12-02 01:47
"ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО" ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ОРОЛЦОО
newsImage
2022-12-01 07:17
ХААИС ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АЖИЛТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ
newsImage
2022-11-03 01:37
ХААИС-ИЙН ХАРЬЯА ХҮРЭЭЛЭН, ЭКОСИСТЕМИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЖ БАЙНА
newsImage
2022-11-02 07:59
ХААИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨСЛИЙН ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО
newsImage
2022-11-01 06:48
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АЖИЛТНЫ ӨДРИЙГ УГТСАН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЖ БАЙНА
newsImage
2022-10-24 01:24
“ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-МАЛ АЖ АХУЙ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН БОЛНО
newsImage
2022-10-20 06:35
“БӨӨРӨНХИЙ СОНГИНЫН ИРЭЭДҮЙТЭЙ СОРТЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ" ТӨСӨЛ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
newsImage
2022-10-20 06:29
2022 ОНЫ НАМРЫН УРГАЦ ХУРААЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
newsImage
2022-09-21 08:06
“ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН БОЛОВСРОЛ, ЭКСТЕЙНШН, БОЛОВСОН ХҮЧИН” УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
newsImage
2022-08-18 12:49
"МАЛ АЖ АХУЙН ЖИШИГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛЭХ" ТӨСӨЛ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ХАМРАГДЛАА
newsImage
2022-07-06 08:49
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ИВЭЭЛ ДОР ХҮНСНИЙ САЛБАРЫН ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧИД ЧУУЛЖ БАЙНА
newsImage
2022-06-13 05:53
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЕХНИКИЙН ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГА БА ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАГЧДАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
newsImage
2022-06-13 05:42
МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ
newsImage
2022-06-13 05:39
"ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖ , АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ГАЗАР ТАРИАЛАН" ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНААС ЗӨВЛӨМЖ ГАРГАЛАА
newsImage
2022-06-13 05:36
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛД
newsImage
2022-06-13 05:33
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЛӨГЧ, ЕРӨНХИЙ САЙД, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА ТАНАА
newsImage
2022-06-13 05:30
Монгол Улсын зөвлөх агрономич, Сэнжит-Оюу ХХК-ийн захирал Ц.Оюунчимэг: МАНАЙ ОРНЫ ЦАГ УУРЫН НӨХЦӨЛД НАРЛАГ ХҮЛЭМЖ ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ
newsImage
2022-06-13 05:22
БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ 2021 ОНД 20.3 САЯ БОЛЖ, БОЙЖИЛТЫН ХУВЬ 92.3% БАЙНА
newsImage
2022-06-13 05:13
МАХ БЭЛТГЭХ ТОГТОЛЦООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА
newsImage
2022-06-13 05:04
УЛСЫН АВАРГА МАЛЧИН, ХОШОЙ АВАРГА МАЛЧИН, УЛСЫН АВАРГА СААЛЬЧИН, ФЕРМЕР, ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН, ТАРИАЛАНЧ ШАЛГАРЛАА
newsImage
2022-06-13 05:02
МАЛЫН ТОО 67.3 САЯ БОЛЖЬ ӨМНӨХ ОНООС 0.4 ХУВИАР ӨСЛӨӨ
newsImage
2022-06-02 08:20
СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
newsImage
2022-05-24 07:36
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАГДЛАА
newsImage
2022-05-12 06:49
ХОЁР УЛСЫН ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙНХӨН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
newsImage
2022-05-09 09:47
ХААИС-ИЙН ГАРААНЫ КОМПАНИУД ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ХУДАЛДААЛНА
newsImage
2022-05-09 09:30
ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ УХААЛАГ ХӨДӨӨ АЖ АЖУЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ
newsImage
2022-04-04 08:34
ОРХОН АЙМГИЙН ЗДТГ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ САНАМЖ БИЧГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛАА ТОДОРХОЙЛЛОО
newsImage
2022-02-11 04:30
МАЛЫН ТОО 2021 ОНД 67.3 САЯ БОЛЖ, ӨМНӨХ ОНООС 0.4 ХУВИАР ӨСЛӨӨ
newsImage
2022-01-20 11:15
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, СУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА БАТАЛГААЖУУЛЛАА
newsImage
2021-11-25 03:02
-
newsImage
2021-11-14 05:17
ЭКОСИСТЕМИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВ УРГАМЛЫН ҮРИЙН ЭКОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ НЭЭЛЭЭ
newsImage
2021-11-09 02:49
МОНГОЛ-ХЯТАДЫН ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА
newsImage
2021-10-12 06:33
ХҮНСНИЙ ТОГТВОРТОЙ ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ АСУУДАЛ
newsImage
2021-10-12 06:19
2021 ОНЫ ТАРИА ХУРААЛТЫН НӨХЦӨЛ БА ОНЦЛОГ
newsImage
2021-04-17 06:00
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ, БНСУ-ЫН КОПИА МОНГОЛ ТӨВ ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ
newsImage
2021-04-17 05:49
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
newsImage
2021-04-16 02:21
ОХУ, МОНГОЛ УЛСЫН СУДЛААЧИД БҮС НУТГИЙН ОРГАНИК ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
newsImage
2021-04-07 12:27
Агро-бизнесийн салбарт залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.
newsImage
2021-01-19 01:52
Жижиг дунд үйлдвэр, гарааны бизнес, хоршооллыг хөгжүүлэх чиглэлээр санамж бичиг байгууллаа
newsImage
2020-11-10 06:59
"ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦ -2020" НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР БОЛЛОО
newsImage
2020-11-06 09:38
"ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ БАРИХ, ХАДГАЛАХ ТЕХНОЛОГИ" СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
newsImage
2020-10-20 10:43
"Малын бэлчээрийн гуурст ургамал" номын нээлт боллоо
newsImage
2020-10-06 06:00
"БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨСЛИЙН НЭГЖ" ОЛОН НИЙТИЙН ӨМЧИТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАРТАЙ ТАНИЛЦЛАА
newsImage
2020-10-01 09:42
ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ БАРИХ, ХАДГАЛАХ ТЕХНОЛОГИ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА
newsImage
2020-10-01 08:13
“УХААЛАГ УСАЛГАА - УРГАЦЫН АМЖИЛТ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
newsImage
2020-09-29 10:50
ХӨРС ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛЫГ НЭГТГЭХЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАНА
newsImage
2020-09-29 09:47
"АТАР-60 ЖИМС ЖИМСГЭНЭ СУДЛАЛ" ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭН, ОНОЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ БОЛЛОО
newsImage
2020-09-29 09:30
АЛСЫГ ХАРЪЯ, ОРГАНИКИЙГ СОНГОЁ уриатай “ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ ЦЭНИЙН СҮЛЖЭЭ” СУРГАЛТ БОЛЛОО
newsImage
2020-09-29 08:24
Эх оронч худалдан авалтыг дэмжих жил болголоо
newsImage
2020-09-29 05:05
НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо
newsImage
2020-05-21 02:56
Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл хэрэгжинэ
newsImage
2020-05-21 02:44
Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжинэ
newsImage
2020-05-17 06:30
"Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл" номыг туурвилаа
newsImage
2020-05-13 09:43
Б.Дорж: Буурцагт ургамлуудыг буудайтай хамт таривал хөрс сайжирна
newsImage
2020-05-13 09:26
БНХАУ-ын /Манжуур/ Хойд Бүсийн Олон Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн XVI дахь удаагийн үзэсгэлэнд 2019.09.10-наас 12-ны өдрүүдэд оролцлоо
newsImage
2020-05-13 08:00
“Хѳдѳѳ аж ахуйн салбарт ухаалаг технологи нэвтрүүлэх нь” сэдэвтэй уулзалт, семинар болж өнгөрлөө
newsImage
2022-02-11 06:12
CALL FOR PAPERS OF THE CONFERENCE ICIED-2022
newsImage
2022-02-07 01:14
ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ GCFB-04 ( Давтан зар)
newsImage
2022-02-07 01:13
ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ GCFB-03 ( Давтан зар)
newsImage
2022-02-07 01:10
ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ GCFB-02 ( Давтан зар)
newsImage
2021-03-31 11:04
Ирэх сард нийт тариаланчийг вакцинжуулна.
newsImage
2021-02-09 04:36
“МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ” ХЭВЛЭГДЛЭЭ
newsImage
2020-05-20 06:18
Монгол-Tайваний хамтарсан Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна
newsImage
2020-05-17 06:22
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2020 онд олгох хөнгөлөлттэй зээлийн төслийг хүлээн авч эхэлсэн байна
newsImage
2020-05-13 11:01
"Усалгааны нормчлол, хугацааг тогтоох хялбарчилсан арга технологи" сэдэвт сургалтанд урьж байна.
newsImage
2020-05-13 10:59
Усалгаатай тариалан эрхлэгчдэд
newsImage
2020-05-13 10:56
Атрын 60 жилийн ойн хүрээнд AgroExpo 2019 олон улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний үзэсгэлэн 2019.08.31-2019.09.01 өдрүүдэд болно
newsImage
2020-05-13 10:43
БНХАУ-ын /Манжуур/ хойд бүсийн олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн XVI дахь удаагийн үзэсгэлэнгийн бүртгэл эхэллээ
newsImage
2020-05-13 10:32
"Тогтвортой хүнсний ирээдүйг бүтээх нь: дараагийн том сорилт" сэдэвт лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна
newsImage
2020-05-13 10:24
“Хѳдѳѳ аж ахуйн салбарт ухаалаг технологи нэвтрүүлэх” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна
newsImage
2020-05-13 10:21
Монголын Инновацийн долоо хоног - 2019 арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна.
newsImage
2020-05-13 10:19
"ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ТЕХНОЛОГИ" сэдэвт танхим, практик хосолсон 2 өдрийн цуврал сургалт зохион байгуулна.